logo
 

Sekcija za očuvanje prirode

Zdenčina se ističe kao središnji dio Pokupskog bazena područja s bogatim poplavnim šumama hrasta lužnjaka i livadama te sa važnim močvarnim staništima poput ribnjaka Crna Mlaka, Draganići i Pisarovina kojima godišnje za vrijeme selidba prođe i zadrži se preko 25.000 ptica vodarica, sama Zdenčina je dom za gnježđenje 18 parova roda, a još je 10 gnijezda u ostalim mjestima općine Klinča Sela koja po broju gnijezda bijele rode zauzima drugo mjesto u Zagrebačkoj županiji.

Pošto je Zdenčina blizu Okića koji je rub Samoborsko­Žumberačkog gorja pa uz vrste ptica koje tamo obitavaju ili su preletnice na širem području oko Zdenčine uključujući i Pokupski bazen nalazimo preko 200 vrsta ptica. Ta bogata bioraznolikost na našem području traži od nas posebnu pažnju za očuvanje istoga, stoga je potrebito ne utjecati previše na mijenjanje vodenih tokova (pretjerano uređivanje vodotokova), regulirati lov i sprečavati krivolov a poticati tradicionalni oblik poljoprivrede i stočarstva. Poučna staza „Od sela roda do sela roda“ u dužini od 9 kilometara prolazi kroz samo naselje, kroz njive i polja, livade i pašnjake, a tada ulazi u stare hrastove šume koje sakrivaju ornitološke rezervate „Crna Mlaka“ i „Jastrebarski lugovi“.


U neposrednoj blizini ribnjaka „400“ izgrađena je promatračnica za ptice sa koje se mogu vidjeti orao štekavac, bijela i siva čaplja, brojni kormorani i druge prirodne ljepote. Ornitološki rezervat „Jastrebarski lugovi“ proglašen je rezervatom davne 1967. godine kao stanište zaštićenog orla štekavca. Poučnu stazu posjećuju učenici gdje se upoznaju sa bogatom biološkom raznolikošću Zdenačkog kraja. U brojnim vodotocima koje napajaju i brojni izvori iz Zdenčke doline stanište su pronašle porodice dabrova i vidri. Poučnom stazom može se pješačiti, voziti biciklom ili kočijom, a posebno je zanimljivo jašiti na leđima konja koji se posljednjih godina ponovno vraćaju na gospodarstva Zdenčine.

Zdenački zdenci zaštitni su znak Zdenčine. Mjesto bogato izvorima zdrave prirodne vode dobilo je i ime po ovim izvorima, a svako domaćinstvo ima svoj zdenac koji se sve manje koriste jer je mjesto priključeno na javni vodoopskrbni sustav.

Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.hr